Patientanvisning för provtagning till urinodling och urinprov

Anvisning beskriver provtagning för stickprov och mittstråleprov.

Förberedelser

Använd endast godkända provtagningskärl som hämtas på laboratoriet eller mottagningen. Provtagningskärl kan också köpas på apotek.

Provtagning

Försök hålla urinen i blåsan så länge som möjligt, helst 4 timmar. Lämpligast är att ta provet på morgonen.

  1. Kvinnor: För isär blygdläpparna
    Män: Drag tillbaka förhuden

  2. Börja kissa i toaletten.

  3. För sedan in provtagningskärlet i urinstrålen.

  4. Tag bort provtagningskärlet och kissa färdigt i toaletten.

  5. Tillslut provtagningskärlet ordentligt och märk med namn och personnummer.

  6. Förvara urinprovet kallt i kylskåpstemperatur.

  7. Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Utskrivtsvänlig version på svenska