Patientanvisningar för urinsamlingar

Patienter samlar urin i hemmet och lämnar närmaste vårdcentral eller laboratorium.

Patientanvisningar för urinsamlingar