Beställning av transportlådor

Har du trasiga transportlådor som behöver bytas ut eller är du i behov av fler lådor/adresskort, kontakta kundservice nedan.

Använd transportlådor inköpta av Karolinska Universitetslaboratoriet. De är stöttåliga och har en stängning som inte går upp oavsiktligt. Transportlådan ska vara tydligt märkt med texten UN 3373 Biologiskt ämne kategori B.

Trasiga lådor

Lägg adressbrickan i lådan tillsammans med ett meddelande med följande text: ”Lådan tas ur bruk och ska skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet, Remiss- och materielutlämningen S31, Vårdarvägen 1, Karolinska Huddinge”.

En lapp med samma text sätts också utanpå lådan.

För frågor gällande transport av prover samt för beställning av extra transportlåda kontakta Kundtservice.

Kundservice Telefon 08-123 719 99