Beställning av transportlådor

Har du trasiga transportlådor som behöver bytas ut eller har du behov av fler lådor.

Använd transportlådor inköpta av Karolinska Universitetslaboratoriet. De är stöttåliga och har en stängning som inte går upp oavsiktligt. Transportlådan ska vara tydligt märkt med texten UN 3373 Biologiskt ämne kategori B.

Trasiga lådor - utbyte

Skicka den trasiga lådan till Karolinska Universitetslaboratoriet, Remiss- och materielutlämningen LNP S31, Karolinska Huddinge. Lägg adressbrickan i lådan med ett meddelande om att ny låda önskas.

För frågor gällande transport av prover samt för beställning av extra transportlåda kontakta Kundtservice.

Kundservice Telefon 08-123 719 99