Inlämning av prov

Här får du som vårdgivare information om provinlämning på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Provinlämning till laboratoriet på sjukhus

Prov lämnas till respektive Provinlämning på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.

På vissa sjukhus kan prover skickas med rörpost enligt lokala anvisningar för respektive sjukhus. Prov som inte får skickas i rörpost framgår av respektive provtagningsanvisning.

Provinlämning i öppenvården

Prov för vidare transport till centrallaboratorierna kan lämnas in på någon av Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsenheter.

Inlämning av prover