Inlämning av prov

Här får du som vårdgivare information om provinlämning på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Provinlämning till laboratoriet på sjukhus

Prov lämnas till respektive Provinlämning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Hudding, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus samt Norrtälje sjukhus.

På vissa sjukhus kan prover skickas med rörpost enligt lokala anvisningar för respektive sjukhus. Prov som inte kan skickas i rörpost framgår av respektive provtagningsanvisning.

Provinlämning i öppenvården

Prov för vidare transport till centrallaboratorierna kan lämnas in på någon av Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsenheter.

Inlämning av prover