Beställa extra provtransport

Det finns olika varianter av extra transport med olika inställelsetid.

Transporten beställs och betalas av den vårdgivare som önskar transporten. För beställning av transport och upplysning av priser kontakta MediCarrier transport, telefon 08- 123 128 00.

 • Ekonomi: Hämtning under dagen och leverans innan kl. 16.00. Bokas senast kl. 08.00 samma dag.
 • Normal: Hämtning och leverans inom 4 timmar från bokning.
 • Snabb: Hämtning och leverans inom 2 timmar från bokning.
 • Express: Hämtning inom 30 minuter från bokning och direkttransport till mottagare.
 • Larm: Inställelse hos avsändare omedelbart. Max 12 minuter från bokning. Samtliga larm utförs med blåljus och sirener.
 • Tidspassning: Inställelse hos godsavsändare eller godsmottagare vid en bestämd tidpunkt (Tidtolerans plus minus 10 min) och avser direkttransport mellan avsändare och mottagare. Behöver bokas minst en timme innan aktuell tid som ska passas.
 • Sverigebudet: Avser transporter från Regionen till övriga Sverige. Hämtas inom 1 timme från bokning. För transporter från övriga Sverige till Regionen ska körning påbörjas inom 1 timme från bokning.
 • Schemalagt bud: Inställelsetid hos godsavsändare eller godsmottagare vid en bestämd tidpunkt är +/- 10 min och avser direkttransport mellan avsändare och mottagare.
 • Flerstopp: Avser hämtning på ett ställe och leverans till minst 5 stycken adresser. Alternativt hämtning på minst 5 stycken adresser och leverans till ett ställe. Måste bokas minst 2 timmar innan hämtning. Måste bokas senast kl. 10.00 för leverans innan kl. 18.00.

Tillägg

 • Volymtillägg: Ett tillägg kommer att debiteras om godset är av antalet 10 st kolli eller fler, enskilt kolli väger mer än 30kg och/eller om enskilt gods har en volym som är större än 3 kubikmeter.
 • Lätt lastbil/Bakgavellyft: Ett tillägg kommer att debiteras om godset kräver lätt lastbil/bil med bakgavellyft.
 • Extrastoppstillägg: I ett uppdrag ingår en upphämtning och en leverans. Vid flera upphämtningar och/eller leveranser debiteras extrastopp. Extrastoppstillägg tas ut när gods inom ett och samma uppdrag har hämtats på mer än en plats eller lämnats på mer än en plats. En plats innefattar ett eller flera rum på en och samma avdelning. Olika adresser, våningsplan eller olika avdelningar räknas som flera platser och extrastopp kommer därmed debiteras.
 • Väntetid och Bom: Uppstår väntetid så debiteras väntetid per minut enligt prislistan. Om vi inte kan hämta eller leverera gods enligt beställt uppdrag så debiteras en bomavgift. 

Information om leveransadress

Budfirman behöver mottagande laboratoriums leveransadress och telefonnummer. För adress till önskat laboratorium dit provet ska levereras, kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet, telefon 08-517 719 99 och följ instruktioner via knappval.

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna