Beställa extra provtransport

Det finns olika varianter av extra transport med olika inställelsetid.

Transporten beställs och betalas av den vårdgivare som önskar transporten. För beställning av transport och upplysning av priser kontakta MediCarrier transport, telefon 08- 123 128 00. Det går också bara att använda sig av annan lämplig budfirma.

  • Normaltur: Transporten påbörjas inom tre timmar och levereras därefter inom rimlig tid (ca 1 timme, dvs totaltid för leverans upp till 4 timmar).
  • Förtur: Transporten påbörjas inom en timme och levereras därefter inom rimlig tid (ca 1 timme, dvs totaltid för leverans upp till 2 timmar).
  • Förtur express: Transporten påbörjas inom 30 minuter och levereras direkt.
  • Akut transport (blåljus och siren): Transport som kräver fri väg, inställelsetid hos beställaren är 15 minuter. Fri väg ordineras av läkare, som i de flesta fall är patientens behandlande läkare. Ordinerande läkares namn ska dokumenteras.
  • Tidspassning: Transport påbörjas på angiven tid av beställaren och levereras direkt.

Information om leveransadress

Budfirman behöver mottagande laboratoriums leveransadress och telefonnummer. För adress till önskat laboratorium dit provet ska levereras, kontakta Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet, telefon 08-517 719 99 och följ instruktioner via knappval.