Information om ackrediterade tjänster

Karolinska Universitetslaboratoriet är ackrediterat av SWEDAC för utförande av medicinsk provning. Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder också provningstjänster som inte är ackrediterade. I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida inte kunden begärt något annat.

En rapport försedd med ackrediteringssymbol eller med en texthänvisning till ackreditering kallas för en ackrediterad rapport. En del av de rapporteringsmedier ex. journalsystem som Karolinska Universitetslaboratoriet för närvarande använder sig av, och/eller är hänvisad till, medger inte markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. I dessa fall kan en ackrediterad rapport levereras för provning utförd med ackrediterad metod efter särskild förfrågan.

Ackrediteringens omfattning