Om oss

Karolinska Universitetslaboratoriets verksamhet inklusive kvalitetsarbete.

Kort fakta

  • Vi utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
  • Vi är indelade i åtta funktionsområden: Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och KUL 24Sju, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och cytologi.
  • Vi bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter. Vi har dessutom ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
  • Våra kunder finns i hela landet inom alla kategorier av vårdgivare, bland privata och offentliga företag samt institutioner.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

I Framkant

Kundenkät

Vi på Karolinska Universitetslaboratoriet vill ge dig den bästa laboratoriemedicinsk service som möjligt. Vi tar därför regelbundet in synpunkter från våra kunder för att kunna anpassa och utveckla våra tjänster till era behov.

Vill du vara med och påverka? Besvara vår enkät!

Enkäten är webbaserad och tar cirka 2 minuter att besvara

Besvara enkäten här

Resultaten kommer att användas till att utveckla och förbättra vår laboratoriemedicinska service.

Varmt tack för din medverkan och engagemang!