Om oss

Karolinska Universitetslaboratoriets verksamhet inklusive kvalitetsarbete.

Kort fakta

  • Vi utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
  • Vi är indelade i åtta funktionsområden: Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och KUL 27Sju, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och cytologi.
  • Vi bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter. Vi har dessutom ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
  • Våra kunder finns i hela landet inom alla kategorier av vårdgivare, bland privata och offentliga företag samt institutioner.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

I Framkant

Kundenkät

Vi genomför regelbundet riktade enkäter till våra kunder för att ta reda på uppfattningen om vår verksamhet. Denna kontaktyta med kunder är också något som ingår i avtal med beställare och i vårt ackrediterade kvalitetssystem.