Om oss

Karolinska Universitetslaboratoriets verksamhet inklusive kvalitetsarbete.

Kort fakta

  • Vi utför närmare 20 miljoner analyser per år åt ca 40 000 kunder.
  • Vi är indelade i åtta funktionsområden: Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och KUL 27Sju, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi och cytologi.
  • Vi bedriver ackrediterad verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter. Vi har dessutom ett ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.
  • Våra kunder finns i hela landet inom alla kategorier av vårdgivare, bland privata och offentliga företag samt institutioner.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.

I Framkant

Kundenkät

Vi genomför regelbundet riktade enkäter till våra kunder för att ta reda på uppfattningen om vår verksamhet. Denna kontaktyta med kunder är också något som ingår i avtal med beställare och i vårt ackrediterade kvalitetssystem.