Förlängda svarstider allergifrågeställning

Nyhet

Just nu har vi tyvärr förlängda svarstider för allergifrågeställningar på grund av tekniska problem.

Just nu har vi tyvärr förlängda svarstider för allergifrågeställningar på grund av tekniska problem. Inkomna prover sparas på laboratoriet och analyseras så fort som möjligt.