Förändring i metoden Internetdroger, U-

Nyhet

Fr.o.m. 7 december 2022 kommer följande analyter tas bort från metoden p.g.a. att de inte förekommer längre:

Mexedron
N-Etylhexedron
4-Fluoro ethylphenidate
2,4-DMMC
Methylefedrine
Dimethocaine
4-Cl-Pentedrone
4-OH-MIPT
4-Methyl-N-Ethylnorpentedrone
Isopropyl-U-47700