Analys för Insulinantikroppar kompletterar Diabetes antikroppspanel

Nyhet

Från och med 2022-05-18 analyseras Insulinantikroppar på Karolinska Universitetssjukhuset som tillsammans med antikroppar mot GAD, IA2 och ZnT8 upptäcker 98% av alla T1D associerade autoantikroppar.

Autoantikroppar mot Insulin (IAA) används i diagnostisk och riskbedömning för utveckling av typ-1 diabetes (T1D), främst hos småbarn där förekomst förväntas i ca 50-70% av nydebuterad T1D. Patienter som behandlas med exogent insulin kan också utveckla s.k. insulin-antikroppar och erhålla ett positivt resultat.

Insulin-ak kan beställas enskilt eller ingående i Diabetes-ak panel och analyseras normalt varannan till var tredje vecka.

För information om provtagning se PTA: Insulin-ak

www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10409

  

Vid övriga förfrågningar v.g. kontakta: 

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 

Karolinska Universitetslaboratoriet 

autoimmunitet.allergi.karolinska@regionstockholm.se