Missbrukslaboratoriet byter namn

Nyhet

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

Droganalyslaboratoriet blir det nya namnet på Missbrukslaboratoriet.