Karolinska Universitetslaboratoriet slutar skicka laboratoriesvar på papper

Nyhet

Från och med 2019-04-15 börjar vi stegvis fasa ut papperssvar till användare av TakeCare.

Då gäller följande:

  • Inga papperssvar skickas per automatik för analyssvar där elektroniskt svar skickas till TakeCare
  • Papperssvaren stängs av stegvis under några veckor med start 2019-04-15
  • Nya användare (ny kombikakod) får endast elektroniska svar om inte annat begärs
  • De avdelningar som idag får papperssvar parallellt med elektroniskt svar i TakeCare och önskar fortsätta så, måste skriftligen begära att laboratoriet aktiverar papperssvar för denna kombikakod. Se karolinska.se/lab för mer information

Bakgrund

Alla beställningar till Karolinska Universitetslaboratoriet besvaras via elektronisk överföring av provsvar till TakeCare.

Standardförfarandet har varit att man också får papperssvar om man inte aktivt begärt att få dem avstängda.

Nu ändras rutinen så att standard är att endast få elektroniskt svar. Den som önskar tillägg av papperssvar får begära detta.

Vid frågor kontakta Kundservice

Kundservice