Nya och ändrade anvisningar

Här hittar du Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar som förändrats de senaste sex månaderna, sorterade per ändringsdatum. Du kan leta efter en anvisning i denna lista, eller söka efter en verksamhets anvisningar, med hjälp av sökrutan nedan.

 • Hemoglobin F, B- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då anlysen inte går att beställa enskilt.
  , Avpublicerad
 • Glatt muskulatur-ak (IgG) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • Malaria Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiverad. För information om analysen se Malaria, Klinisk Mikrobiologi.
  , Avpublicerad
 • Hemoglobin, instabilt, Erc(B)- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras på grund av att analysen är nedlagd sedan 2017-11-08
  , Avpublicerad
 • Neuropeptid K, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen varit nedlagd sedan 2017-11-08 
  , Avpublicerad
 • Neuropeptid Y, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen är nedlagd sedan 2017-11-08 
  , Avpublicerad
 • Substans P, fP- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen är nedlagd sedan 2017-11-08.
  , Avpublicerad
 • Tokoferol, gamma, S- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då analysen är nedlagd sedan 2017-11-08
  , Avpublicerad
 • Xylos-14C-test, fPt- Klinisk kemi
  Kommentar:
  Arkiveras då metoden varit nedlagd sedan 2017-11-08
  , Avpublicerad
 • Etanercept, S- Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
  , Avpublicerad
 • EBV-transformering av B-lymfocyter Klinisk genetik
  , Avpublicerad