Våra Laboratoriespecialiteter

Våra verksamheter

CMMS (Centrum för medfödda metabola sjukdomar)

Telefon: 08-517 719 99
E-post: CMMS
Fler kontakter: CMMS kontaktsida

Klinisk farmakologi

Telefon: 08-517 719 99
E-post: Klinisk farmakologi
Fler kontakter: Farmakologens kontaktsida

Klinisk genetik

Telefon: 08-517 719 99
E-post: Klinisk genetik
Fler kontakter: Genetiks kontaktsida

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Immunologen Huddinge Telefon: 08-585 813 70
Immunologen Solna Telefon: 08-517 759 30
Transfusionsmedicin Huddinge Telefon: 08-585 827 51
Transfusionsmedicin Solna Telefon: 08-517 759 10
E-post: Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Fler kontakter: Immunologen/transfusionsmedicins kontaktsida

Laboratorier för närvård och preanalys, LNP

Telefon: 08-517 719 99
E-post: Laboratorier för närvård och preanalys
Fler kontakter: LNPs kontaktsida

Klinisk kemi och KUL24Sju

Telefon: 08-517 719 99
E-post: Klinisk kemi
Fler kontakter: Kemis kontaktsida

Klinisk mikrobiologi

Telefon: 08-517 719 99
E-post: Klinisk mikrobiologi
Fler kontakter: Mikrobiologens kontaktsida

Klinisk patologi och cytologi

Kontaktuppgifter hittar du på: Patologens/cytologens kontaktsida
E-post: Klinisk patologi/cytologi