Adresser till provinlämningar

Prov skickas alternativt lämnas till provinlämningen på Karolinska Universitetslaboratoriet i Huddinge eller Solna.

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

För provinlämning på övriga sjukhus och enheter sker det till respektive lokalt laboratorium tillhörande Karolinska Universitetslaboratoriet.  

Uppdaterade kartor inom sjuhusområdet