Utbildning

Klinisk patologi och cancerdiagnostik utbildar studenter för att möta morgondagens kompetensbehov

Utöver den kliniska verksamheten bedriver vi också utbildning för läkar- och BMA studenter, samt task shifting och systematisk kompetensutveckling  för våra medarbetare.  

Ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi startades 2015. Centrumet ansvarar för den regionala ST-läkarutbildningen och nätverk för kunskapsutbyte samt kvalitetsuppföljning inom specialiteten. Centret verkar på uppdrag av Stockholms läns landsting och drivs av Karolinska Universitetslaboratoriet.