Translational Analysis in Molecular Medicine, TAMM

TAMM är ett ackrediterat laboratorium som hjälper forskare och läkare att studera genetiska variationer för att identifiera och bedöma hur dessa påverkar olika sjukdomsprocesser.

Analyser från TAMM har ökat den genetiska förståelsen för ett stort antal sjukdomar.

Enheten har en ackreditering av organisationen, lokaler och Agena genotypning enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC.

TAMM erbjuder även kostnadseffektiv genetisk testning för proband med en klinisk diagnos av familjär hyperkolesterolemi (FH), samt utför riktad genetisk kaskadscreening av släktingarna.

På TAMM finns även den mikroarraybaserade teknikplattformen, Illumina Iscan, för att studera större antal genetiska variationer – upp till fem miljoner – ofta utspridda över hela genomet. Provberednings-och pipetteringsrobotar underlättar och effektiviserar arbetet.

TAMM är tillgängligt för forskare samt läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, andra akademiska institutioner samt företag.

Kontakt

Sektionschef: Maria Johansson Soller
E-post: Maria Johansson Soller

Enhetschef: Kristina Duvefelt, PhD
E-post: Kristina Duvefelt

Medicinskt ansvarig: Juha Kere, professor
E-post: Juha Kere

För mer information se www.maf.ki.se