Patologins roll i vårdkedjan

Vårt arbete i vårdkedjan har en avgörande betydelse för att bedöma sjukdomsutveckling och planera behandling för patienten.

Vår insats är betydligt mer komplex och mångfacetterad än det vi vanligtvis förknippar med ett laboratorium. Klinisk patologi och cancerdiagnostik levererar inte provsvar, en bättre beskrivning är att vi ger en utredning. Vår insats ställer diagnos och ger en prognos. Tillsammans med behandlande läkare och andra specialister i vårdkedjan bestäms behandling och vi bevakar sjukdomsutvecklingen för varje enskild patient.