Patologins roll i vårdkedjan

Vårt arbete i vårdkedjan har en avgörande betydelse för att bedöma sjukdomsutveckling och planera behandling för patienten.

Vår insats är betydligt mer komplex och mångfacetterad än det vi vanligtvis förknippar med ett laboratorium. Klinisk patologi och cancerdiagnostik levererar inte provsvar, en bättre beskrivning är att vi ger en utredning. Vår insats ställer diagnos och ger en prognos. Tillsammans med behandlande läkare och andra specialister i vårdkedjan bestäms behandling och vi bevakar sjukdomsutvecklingen för varje enskild patient.

 

Patologins roll i vårdkedjan

Om när Lena blev sjuk och om de läkare och specialister som hon aldrig träffade men som hjälpte henne att bli frisk! Denna animerade film förklarar patologins roll i vårdkedjan och hur patologin tillsammans med övriga kollegor i multidisciplinära team, utreder, diagnostiserar och behandlar patienterna.