Omvårdnaden på Karolinska fortsätter efter döden

När en person har avlidit så fortsätter vården i Stockholms län ta hand om kroppen. I filmen får du se de olika stegen fram till begravning eller kremering.

Så tar vården hand om personer efter döden

Ibland behöver kroppen balsameras

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras för att hålla sig i fint skick. Behov av balsamering beslutas av ansvarig läkare vid bårhuset. Kostnaden för balsameringen betalas av dödsboet.

Kontakta oss

Mer information