Omvårdnaden på Karolinska fortsätter efter döden

När en person har avlidit så fortsätter vården i Stockholms län ta hand om kroppen. I filmen får du se de olika stegen fram till begravning eller kremering.

 

Ibland behöver kroppen balsameras

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras för att hålla sig i fint skick. Behov av balsamering beslutas av ansvarig läkare vid bårhuset. Kostnaden för balsameringen betalas av dödsboet.

Beställning av bårhusförvaring för avliden på särskilt boende

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern” . För att remissen ska vara korrekt behöver du fylla i kommun eller det särskilda boendets kombikakod för bårhus*. Här får du hjälp med bårhuskombikor.
  2.  Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Fakturan skickas till kommun eller särskilt boende.
 

*Kombikakod styr vem som betalar för bårhusförvaringen. Kommun eller särskilt boende betalar för bårhusförvaringen.

För mer information se handbok för omhändertagande av avliden

Beställning av bårhusförvaring för avliden i Specialiserad palliativ slutenvård

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern”. Kryssa i fakturamottagare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och skriv kombikakoden 00109 001 039
  2. Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Faktura skickas till Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Beställning av bårhusförvaring för avliden i hemmet eller offentlig plats

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern” . Kryssa i fakturamottagare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och skriv kombikakoden 00051 001 006
  2. Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Faktura skickas till Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Mer information

Kontakta oss