Omvårdnaden på Karolinska fortsätter efter döden

När en person har avlidit så fortsätter vården i Stockholms län ta hand om kroppen. I filmen får du se de olika stegen fram till begravning eller kremering.

 

Så tar vården hand om personer efter döden

Ibland behöver kroppen balsameras

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras för att hålla sig i fint skick. Behov av balsamering beslutas av ansvarig läkare vid bårhuset. Kostnaden för balsameringen betalas av dödsboet.

Beställning av bårhusförvaring för avliden på särskilt boende

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern” . För att remissen ska vara korrekt behöver du fylla i kommun eller det särskilda boendets kombikakod för bårhus*. Här får du hjälp med bårhuskombikor.
  2.  Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Fakturan skickas till kommun eller särskilt boende.
 

*Kombikakod styr vem som betalar för bårhusförvaringen. Kommun eller särskilt boende betalar för bårhusförvaringen.

För mer information se handbok för omhändertagande av avliden

Beställning av bårhusförvaring för avliden i Specialiserad palliativ slutenvård

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern”. Kryssa i fakturamottagare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och skriv kombikakoden 00109 001 039
  2. Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Faktura skickas till Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Beställning av bårhusförvaring för avliden i hemmet eller offentlig plats

  1. Fyll i ”bårhusremiss extern” . Kryssa i fakturamottagare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och skriv kombikakoden 00051 001 006
  2. Ifylld remiss följer med avliden till bårhuset
  3. Faktura skickas till Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Mer information

Kontakta oss