Ackreditering och certifiering

Ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att kunna förbättra en verksamhet och därmed möta patientens behov. Verksamheten genomgår regelbundna och oberoende granskningar för att bibehålla och öka patientsäkerheten.

Laboratoriediagnostiken är ackrediterad enligt ISO15189

Ackrediteringen möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av laboratoriediagnostik samt sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten och ger laboratoriet ett formellt erkännande av kompetens. Genom att använda ett ackrediterat laboratorium minskar risken för kvalitetsbrister.

Ackrediterade diagnostikområden:

  • Leverpatologi
  • Uropatologi (prostata och urinblåsa)
  • Pancreaspatologi
  • Vätskebaserad cervixcytologi
  • Gastropatologi

Bårhus- och obduktionsverksamheten är certifierade enligt ISO9001

Genom att arbeta systematiskt och processorienterat, ta fram mål och regelbundet mäta kundnöjdheten får vi ett bra underlag till ständiga förbättring av bårhusverksamheten.