Forskning och utveckling

Sammanställning av mikrobiologens forskargrupper med länkar till Karolinska Institutet.

Bakterierelaterad forskning, länk till Karolinska Institutet

Virusrelaterad forskning, länk till Karolinska Institutet

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida