Epidemiologiska rapporter för noro-, influensa- och RS-virus

Rapporter för norovirus (vinterkräksjuka), influensa/RS-virus och andra luftvägspatogener.

Statistiken visar den lokala förekomsten av gastroenteritvirus, luftvägsvirus och luftvägsbakterier. Rapporterna baseras på prover som analyseras vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Gastroenteritvirus och luftvägspatogener

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida