Vanliga frågor till oss

Här följer några vanliga frågor med svar. Om du inte får svar på din fråga kan du kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice, telefon 08-123 719 99. Jourläkare på Klinisk kemi finns alltid tillgängliga för vårdgivare vid behov av konsultation och nås via vår kundservice.

Hur vet jag vilket rör jag ska använda vid provtagning?

I provtagningsanvisningarna finns uppgifter om vilket provtagningsmateriel som ska användas för respektive analys.

Hur får jag ett reservnummer till min patient?

Kontakta SLL på telefon 08-123 132 00 och begär att få komma till SLL IT, handläggare av reservnummer.

Kan jag lägga till en analys på ett redan befintligt prov?

För prover i vårt akutsortiment går det i vissa fall. Det är provtagningstiden som i första hand avgör om det är möjligt att lägga till en analys. Provet måste vara ankomstregistrerat på laboratoriet och tillräcklig provmängd i rätt rör måste finnas för komplettering.

Hur lämnar laboratoriet provsvar?

Laboratoriet lämnar i första hand svar till beställande läkare. Annan personal inom hälso och sjukvården kan begära ut provsvar.

Kan jag få ett prov akutmärkt i efterhand?

Vi kan ändra prioritet för beställningen i vårt datasystem men på grund av den stora provmängden kan vi inte leta efter ett enskilt rör. Vi gör ändå vårt bästa för att skynda på svaret.

Kan vi ringa om provsvar när som helst?

Ja, under kontorstid. På kvällar och helgdagar kan vi på grund av lägre bemanning bara besvara frågor om akuta prover.

Kan vi få provsvar för andra laboratoriers analyser, till exempel mikrobiologens?

Ja, från kl 8:00-16:30 när Karolinska Universitetslaboratoriets Kundservice är öppen. Övrig tid kan vi  enbart ge svar på prover som analyserats på Klinisk kemi på grund av att vi har olika datasystem. Klinisk kemi på Norrtälje och Södertälje sjukhus har viss basal transfusionsmedicinsk service för det lokala sjukhuset och kan lämna svar på dessa analyser.

Hur vet jag om provet är analyserat med en ackrediterad metod?

I provtagningsanvisningarna kan du se om en metod är ackrediterad.

Att söka mer information