Akutsortiment

Ett urval av kliniskt kemiska analyser finns tillgängliga dygnet runt, alla veckans dagar. Det lokala akutsortimentet kan variera något mellan våra olika sjukhuslaboratorier.

Akutmärkning

Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till ett ineffektivt utnyttjande av både personal och analysinstrument och resulterar då i längre svarstider för samtliga prover oavsett prioritet.

Akutsortimentlistan anger vilka kliniskt kemiska analyser som finns tillgängliga vid respektive sjukhus dygnet runt, alla veckans dagar. För ett fåtal analyser finns inskränkningar, se kommentar vid respektive analys.

Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa skall skickas utanför ordinarie tur (med extra transport) måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta.

Vårdgivaren står för transportkostnaden, men laboratoriet ombesörjer transporten.

Akutsortiment