Ärftlig cancer

Ungefär en tiondel av alla tumörsjukdomar har en ärftlig orsak. I dessa familjer är ofta olika förebyggande åtgärder mycket effektiva.

Typiska tecken på ärftlig cancer är:

  • att det förekommer flera nära släktingar med samma tumörtyp
  • att sjukdomen uppträder vid ovanligt tidig ålder
  • att samma patient har flera olika primärtumörer

I sådana familjer kan man ofta hitta friska släktingar med hög risk för sjukdomen och där kan förebyggande åtgärder förhindra att cancer uppkommer. Om risken är mycket hög väljer många att operera bort det organ som kan drabbas eller genomgå olika kontrollprogram. Därför erbjuds familjer med ärftlig cancer genetisk vägledning.

De vanligaste frågeställningarna inom ärftliga cancersjukdomar är coloncancer och bröstcancer.

Grunden för bedömningen är alltid en noggrann släkthistoria som antingen gås igenom vid ett besök på vår mottagning eller genom telefonkontakt med en genetisk vägledare. Beroende på hur släkthistorien ser ut, bedömer vi om genetisk testning är möjlig.

I den slutliga bedömningen, som vanligtvis görs vid ett besök på vår mottagning, tar vi ställning till om det finns behov av någon form av behandling och/eller förebyggande åtgärd.

Läs mer om