Våra kurser och seminarier

Kliniken arrangerar farmakologiska vetenskapliga seminarier i samarbete med avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet på onsdagar kl 14.30-15.30. De är ofta på engelska. Seminarierna ges antingen av vår egen personal eller av inbjudna föreläsare. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Dessutom utbildar vi företagshälsovården och beroendevården i drogtestning och anordnar kurser några gånger per år.

MRO-återträff för dig som har gått MRO- eller provtagarkurs

 • En gång per år.

MRO-utbildning för företagsläkare:

 • En gång per år

 MRO- (Medical Review Officer) utbildningen genomförs av Karolinska universitetslaboratoriet i samarbete med Sveriges Företagshälsor. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Kursinnehåll

 • olika preparat och deras farmakologiska verkan
 • förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
 • risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
 • möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
 • analysmetoder och tolkning av narkotikatester
 • kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
 • översikt om olika alkoholmarkörer
 • arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
 • behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet.

Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom företagshälsovård och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Ansvariga för utbildningen är Olof Beck, professor vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

Provtagarkurs för företagssköterskor

Tvådagarskurs som vänder sig till dem som praktiskt genomför drogtestprovtagning. Anordnas 1-2 gånger per år. Kursen behandlar de flesta aspekter på drogtester i arbetslivet.

 • Nästa kurstillfälle: 12-13 mars 2020
 • Läs mer och anmäl på Sveriges Företagshälsors hemsida:

  Läs mer

Kursinnehåll:

 • narkotiska preparat
 • beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
 • narkotika och risker i arbetslivet och en möjlig modell
 • testernas möjligheter och begränsningar
 • provtagningsrutiner
 • kvalitetssäkra tester
 • alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • behandling av narkotikamissbruk/beroende
 • studiebesök på lab

Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Vid frågor kontakta:
Pernilla Nordkvist Sveriges Företagshälsor