Våra kurser och seminarier

Kliniken arrangerar farmakologiska vetenskapliga seminarier i samarbete med avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet på onsdagar kl 14.30-15.30. De är ofta på engelska. Seminarierna ges antingen av vår egen personal eller av inbjudna föreläsare. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Dessutom utbildar vi företagshälsovården och beroendevården i drogtestning och anordnar kurser några gånger per år.

MRO-återträff för dig som har gått MRO- eller

provtagarkurs

 • En gång per år.sveriges företags

MRO-utbildning för företagsläkare:

 • En gång per år
 • Nästa tillfälle: 20-22 januari 2021 Anmälan

 MRO- (Medical Review Officer) utbildningen genomförs av Karolinska universitetslaboratoriet i samarbete med Sveriges Företagshälsor. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Kursinnehåll

 • Olika preparat och deras farmakologiska verkan
 • Förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
 • Risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
 • Möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
 • Analysmetoder och tolkning av narkotikatester
 • Kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
 • Översikt om olika alkoholmarkörer
 • Arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
 • Behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet.

Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom företagshälsovård och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Ansvariga för utbildningen är Olof Beck, professor vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

Tvådagarskurs som vänder sig till dem som praktiskt genomför provtagning av alkohol- och drogtester. 

Nästa tillfälle: 25-26 augusti 2021. Anmälan

Kursinnehåll:

 • Narkotiska preparat
 • Beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
 • Narkotika och risker i arbetslivet och en möjlig modell
 • Testernas möjligheter och begränsningar
 • Provtagningsrutiner
 • Kvalitetssäkra tester
 • Alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • Behandling av narkotikamissbruk/beroende

Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Vid frågor kontakta:
Pernilla Nordkvist Sveriges Företagshälsor
Email