Läkemedelsverkets Regionala Biverkningscentrum

Rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar från sjukvården och allmänheten skickas till Läkemedelsverket.

Kontakta oss:

E-post Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på fortbildning, information och uppföljning. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring dessa aktiviteter inom läkemedelssäkerhet/ biverkningsfrågor.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal inom region Stockholm och Gotland och har en patientrelaterad läkemedelsfråga, kontakta läkemedelsinformations-centralen Karolic.

Läkemedelsinformation - Karolic och kunskapsstöd (karolinska.se)

Rapportera en misstänkt läkemedelsbiverkning