Läkemedelsverkets Regionala Biverkningscentrum

Rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar från sjukvården och allmänheten skickas till Läkemedelsverket.

Kontakta oss:

Telefon 08-517 739 97 vardagar 08.00-16.30
E-post Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på fortbildning, information och uppföljning. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring dessa aktiviteter inom läkemedelssäkerhet/ biverkningsfrågor.

Rapportera en misstänkt läkemedelsbiverkning