Kontaktuppgifter, besöksadresser och öppettider till Klinisk Farmakologi

Öppettider vardagar kl.08.00 -16.30 om inget annat anges

Telefon: Kundservice 08-123 719 99 
E-post Kundservice

Endast akuta frågor: lördag kl 08.30-14.30 söndag 09.00-13.00

Labläkarjour är tillgänglig under våra öppettider via ovanstående telefonnummer.


Karolic och kunskapsstöd

Telefon: 08-123 810 60 Fax 08-123 810 70
Öppettider: måndag-fredag kl 09.00-16.00
E-post: Karolic

Postadress:

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Karolic, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C1:68

 

Klinisk farmakologisk prövningsenhet (KFP)

Telefon: 08-123 810 91
E-post KFP

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Klinisk farmakologisk prövningsenhet, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:68

 

Läkemedelslaboratoriet

Telefon: 08-123 719 99

Öppettider: Vardagar kl. 08.00-16.30 (Vid helger och röda dagar se nedan)
Lördag kl. 08.30-14.30
Söndag kl.09.00-13.00

Information om Öppettider under helgdagar 2023 inom kort

Öppettider helgdagar 2022

Jourläkaren är tillgänglig under våra öppettider

E-post Läkemedelslaboratoriet

 

Akutsortiment läkemedelslaboratoriet


Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Läkemedelslaboratoriet, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:69

 

Droganalyslaboratoriet

Telefon: 08-123 719 99
Jourläkaren är tillgänglig vardagar 9.00-16.00
E-post Droganalyslaboratoriet

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Droganalyslaboratoriet, C2:71
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:71

 

Dopinglaboratoriet

Telefon: 08-123 810 77
E-post Dopinglaboratoriet

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Dopinglaboratoriet, C2:66
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:66

 

Dopingjouren

se dopingjouren.se

 

Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

Telefon: 08-123 739 97
E-post Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

 

Läkemedelsutvärdering

Telefon: 08-123 739 97

Postadress:
Klinisk Farmakologi L2:04
Karolinska Universitssjuhuset Solna
SE-171 76 Stockholm