Forskning - Farmakologi

Inom Klinisk farmakologi bedriver vi forskning bl.a inom områdena läkemedelmetabolism, farmakokinetik, hjärt- och kärlforskning, infektionsfarmakologi, astma-KOL, klinisk endokrinologisk farmakologi, läkemedelsepidemiologi, neuropsykofarmakologi, njurfarmakologi och missbruk.