Frågor om bensodiazepiner

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om bensodiazepiner ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Kan positivt svar på bensodiazepiner förklaras av att provlämnaren står på zolpidem eller zopiklon?

Nej.

Zolpidem och zopiklon korsreagerar inte i den immunokemiska screeninganalysen för bensodiazepiner eftersom de rent strukturmässigt skiljer sig för mycket från de flesta övriga bensodiazepiner. Det finns heller inga kända korsreaktioner i verifieringsmetoden, där man genom en kombination av kromatografi och masspektrometri specifikt detekterar den substans man är intresserad av att mäta.

Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder istället analys av dessa substanser i urin vid beställning av multianalysen ”Missbruksläkemedel och växtdroger”.

Hur kommer det sig att bensodiazepiner har utfallit negativt när provlämnaren står på zolpidem eller zopiklon?

I screeninganalysen för bensodiazepiner används immunokemisk detektionsteknik. Zolpidem och zopiklon korsreagerar inte då de strukturmässigt skiljer sig för mycket från de flesta övriga bensodiazepiner. En mer avancerad detektionsteknik med masspektrometri krävs för att kunna påvisa dessa.

Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder därför analys av dessa substanser i urin vid beställning av multianalysen ”Missbruksläkemedel och växtdroger”.

Om en patient tar oxazepam, kan hen bli positiv på alprazolam i urinen?  

Nej.

Screeningmetoden för bensodiazepiner i urin korsreagerar visserligen i varierande grad med ett stort antal bensodiazepiner (inklusive t.ex. internet-bensar). Verifieringen sker dock med en kombination av kromatografi och masspektrometri som specifikt detekterar den analyt/substans man är intresserad av att mäta. Korsreaktivitet eller förväxling med andra substanser i provet är därför generellt sett mycket osannolik för dessa analyser.

Hur ska man tolka ett positivt bensodiazepinprov?

De flesta av de bensodiazepiner som analyseras vid Karolinska Universitetslaboratoriet har specifika metaboliter. Undantaget för detta gäller diazepam, oxazepam, desmetyldiazepam/nordiazepam och temazepam.

Oxazepam, desmetyldiazepam/nordiazepam och temazepam är alla aktiva metaboliter till diazepam. Eftersom diazepam, oxazepam och temazepam alla förekommer som enskilda läkemedel (det senare ej i Sverige) kan tolkningen vid positivt prov av någon av dessa substanser behöva ställas i relation till eventuell ordinerad, aktuell, läkemedelsbehandling hos provlämnaren. 

Förekommer korsreaktivitet mellan sertralin och bensodiazepiner?

Nej.

Sertralin korsreagerar inte i vår screeninganalys (påståendet i Fass gäller alltså inte vårt val av screeninganalys). Verifieringen sker dessutom med en kombination av kromatografi och masspektrometri som specifikt detekterar den analyt/substans man är intresserad av att mäta. Korsreaktivitet eller förväxling med andra substanser i provet är därför generellt sett mycket osannolikt för dessa analyser.