Frågor om amfetamin

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om amfetamin ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Kan pågående behandling med dexamfetamin (exempelvis Elvanse, Attentin) förklara ett positivt amfetaminprov?

Ja, dessa läkemedelspreparat innehåller amfetamin.

Hur kommer det sig att drogtestet är negativt för amfetamin hos en person som är ordinerad att ta dexamfetamin dagligen?

Hos en person som står på, och tar, sitt dexamfetamin dagligen borde drogtestet bli positivt för amfetamin. Det kan vara värt att bekräfta att patienten tar sitt dexamfetamin som ordinerat.

Vad är kiralt amfetamin och när är det lämpligt att analysera detta?

Med hjälp av kiral analys kan man se hur stor halt L- respektive D-amfetamin som finns i provet.

Det rekommenderas som kontroll under behandling med dexamfetamin (D-amfetamin) mot ADHD, i synnerhet om man misstänker sidointag av vanligt "gatuamfetamin" som innehåller ungefär lika mycket L- som D-amfetamin, vilket kommer att synas i kiral analys.

Under användning av dexamfetamin-preparaten Elvanse och Attentin ska man bara förvänta sig D-amfetamin i provet (>99%).

Hur upptäcks illegalt intag av amfetamin hos personer som intar förskrivet dexamfetamin?

Med hjälp av kiral analys kan man se hur stor halt L- respektive D-amfetamin som finns i provet.

Det rekommenderas som kontroll under behandling med dexamfetamin (D-amfetamin) mot ADHD, i synnerhet om man misstänker sidointag av vanligt "gatuamfetamin" som innehåller ungefär lika mycket L- som D-amfetamin, vilket kommer att synas i kiral analys.

Under användning av dexamfetamin-preparaten Elvanse och Attentin ska man bara förvänta sig D-amfetamin i provet (>99%).

Går det att analysera kiralt amfetamin i saliv?

Nej. Missbrukslaboratoriet utför endast kiral analys på urinprov.

Kan metylfenidat förklara positivt amfetamin?

Nej, varken i screeningen eller verifieringen kommer metylfenidat att ge ett positivt utslag på amfetamin.

I screeningmetoden (som görs med immunokemisk metod, d.v.s. antikroppar som binder till aktuell substans) förekommer ingen korsreaktivitet med metylfenidat.

Verifieringen sker med en kombination av kromatografi och masspektrometri, som specifikt påvisar den analyt/substans man är intresserad av att mäta. Korsreaktivitet eller förväxling med andra substanser i provet är därför generellt sett mycket osannolik för dessa analyser.