Dopingjouren

Dopingjouren är en rikstäckande telefonrådgivning dit man anonymt kan ringa och ställa frågor som rör dopning i samhället. Frågor kan även skickas in via en webbaserad frågelåda. Dopingjouren arbetar med att förebygga, upptäcka och motverka dopning och dess följder.

Kontakta oss

Telefon: 020-546 987 eller 08-585 811 90 Vardagar kl. 10.00 - 12.00.
E-post: Dopingjouren

Kunskap och erfarenhet efter samtal med missbrukare, närstående, sjukvårdspersonal och sociala företrädare sammanställs och förmedlas via utbildning, konferenser, nätverksarbete och vetenskapliga publikationer.

Dopingjourens verksamhet

  • Vi besvarar frågor om effekter, risker och biverkningar av anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat.
  • Vi identifierar vad som är dopningspreparat.
  • Vi informerar om lagar och regler av betydelse för dopningsfrågor.
  • Vi ger råd om bemötande.
  • Vi samverkar i nationella och internationella nätverk.
  • Vi dokumenterar erfarenheterna från Dopingjouren.
  • Vi bedriver forskning inom området dopning.

Läs mer på:  Dopingjouren.se