Medicinsk enhet Klinisk farmakologi

Våra verksamheter

  • Sektion Läkemedelsinformation
  • Sektion Kliniska Prövningar
  • Sektion Läkemedelsutvärdering
  • Sektion Kliniskt laboratoriestöd
  • Sektion Bioanalys
  • Laboratorieenhet Läkemedelslaboratoriet
  • Laboratorieenhet Droganalyslaboratoriet (förr: Missbrukslaboratoriet)
  • Laboratorieenhet Dopinglaboratoriet 

Grund- och vidareutbildningar

Klinisk farmakologi deltar i grundutbildningen av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, biomedicinare och tandhygienister vid Karolinska Institutet.

Vi erbjuder möjligheter att genomföra examens- och doktorandprojekt.

Information och utbildningsinsatser riktas även till olika yrkesgrupper inom sjukvård och andra samhällsområden, t ex om missbruksfarmakologi, dopning och diagnostik av missbruk mm.

Därutöver ges forskarutbildning till doktorander med olika grundutbildningar samt uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Funktionsområdeschef

Marja-Liisa Dahl

Vetenskaplig handläggare

Pamela Grönkvist

Karolinska Universitetslaboratoriet