Medicinsk enhet Klinisk farmakologi

Våra verksamheter

  • Klinisk farmakologisk prövningsenhet
  • Läkemedelsinformation
  • Läkemedelsutvärdering
  • Läkemedelsförsörjning
  • Kliniskt laboratoriestöd
  • Läkemedelslaboratoriet
  • Droganalyslaboratoriet (fd: Missbrukslaboratoriet)
  • Dopinglaboratoriet 

Grund- och vidareutbildningar

Klinisk farmakologi deltar i grundutbildningen av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, biomedicinare och tandhygienister vid Karolinska Institutet.

Vi erbjuder möjligheter att genomföra examens- och doktorandprojekt.

Information och utbildningsinsatser riktas även till olika yrkesgrupper inom sjukvård och andra samhällsområden, t ex om missbruksfarmakologi, dopning och diagnostik av missbruk mm.

Därutöver ges forskarutbildning till doktorander med olika grundutbildningar samt uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Verksamhetschef

Marja-Liisa Dahl

Samordnare administration och ledningsstöd

Pamela Grönkvist

Karolinska Universitetslaboratoriet