Genomic Medicine Center Karolinska

Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK) är ett samarbete mellan Karolinska Universitetslaboratoriet, representerat av flera medicinska enheter, och enheten Clinical Genomics på Science for Life Laboratory (SciLifeLab) vid Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan, med uppdrag att möjliggöra implementering av genomik-baserad diagnostik i svensk sjukvård.

Tillsammans med medicinska enheter på Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder GMCK  avancerad genomik-baserad diagnostik med hjälp av storskalig DNA-sekvensering. GMCK är även en KI och Region Stockholm core facilitet för translationell forskning, kliniska prövningar och diagnostik.

Arbete inom GMCK är organiserat i följande diagnostikområden:

  • GMCK-Rare Diseases för diagnostik av sällsynta sjukdoma med hjälp av helgenomsekvensering och andra breda sekvenseringsteknologier
  • GMCK-Solida tumörer för breda genpaneler och helgenomsekvensering för rutindiagnostik och även för selektion av patienter till kliniska prövningar.
  • GMCK-Hematologi för diagnostik av hematologiska maligniteter och patienturval till kliniska prövningar genom breda genpaneler och helgenomsekvensering
  • GMCK-Mikro för bakteriell typning och smittspårning

GMCK är aktiv även inom det nationella programmet Genomic Medicine Sweden (GMS) och utgör ett av sju regionala centra.
Sjukvårdsområden inom GMS där GMCK är aktiv inkluderar sällsynta diagnoser, hematologi, solida tumörer och infektionssjukdomar.

Genomic Medicine Sweden


GMCK leder även arbetet inom informatik tillsammans med Göteborg och Linköping, inom sällsynta diagnoser tillsammans med Lund och Göteborg och inom mikrobiologi tillsammans med Göteborg och Örebro.

GMCK är även engagerade i arbetsgrupperna för hematologi, solida tumörer och etik och legala aspekter.

Diagnostiska analyser

Translationella forskningsprojekt

För diagnostska utredningar kontaktas respektive medicinsk enhet via Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice.

Kundservice

Kontaktpersoner

GMCK generellt:
Valtteri Wirta

 

Webbredaktör: Cecilia Rosenkvist

Granskare: Anna Wedell , Chef Komb tj/Läkare

Uppdaterad: