Genomic Medicine Center Karolinska

Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK) är ett samarbete mellan Karolinska Universitetslaboratoriet, representerat av flera medicinska enheter, och enheten Clinical Genomics på Science for Life Laboratory (SciLifeLab) vid Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan, med uppdrag att möjliggöra implementering av genomik-baserad diagnostik i svensk sjukvård.

Tillsammans med medicinska enheter på Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder GMCK  avancerad genomik-baserad diagnostik med hjälp av storskalig DNA-sekvensering. GMCK är även en KI och Region Stockholm core facilitet för translationell forskning, kliniska prövningar och diagnostik.

Arbete inom GMCK är organiserat i följande diagnostikområden:

  • GMCK-Rare Diseases för diagnostik av sällsynta sjukdoma med hjälp av helgenomsekvensering och andra breda sekvenseringsteknologier
  • GMCK-Solida tumörer för breda genpaneler och helgenomsekvensering för rutindiagnostik och även för selektion av patienter till kliniska prövningar.
  • GMCK-Hematologi för diagnostik av hematologiska maligniteter och patienturval till kliniska prövningar genom breda genpaneler och helgenomsekvensering
  • GMCK-Mikro för bakteriell typning och smittspårning

 

Diagnostiska analyser

Translationella forskningsprojekt

För diagnostska utredningar kontaktas respektive medicinsk enhet via Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice.

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Kontaktpersoner

GMCK generellt:
Valtteri Wirta

 

Webbredaktör: Cecilia Rosenkvist

Granskare: Anna Wedell , Verksamhetschef/läkare

Uppdaterad: