Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar

Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Agneta Rönnqvist, Koordinator/kontaktsjuksköterska, Sektionen för gynekologisk cancerkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.
    E-post: agneta.ronnqvist@regionstockholm.se. Tel: 08-123 789 19
  • Ansvarig specialist: Ulrika Joneborg, överläkare.
    Sektionen för gynekologisk cancerkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Adress: Mottagningen för Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, 171 76 Stockholm

Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för EURACAN.

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare / remissförfarande

Remisser skickas till: Mottagningen för Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, 171 76 Stockholm.

För remisser avseende GTD inom Sverige vänligen se länk

Kort om diagnosgruppen

Gruppen sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar inom EURACAN innefattar gestationell trofoblastsjukdom (GTD) och alla ovanliga former äggstockscancer. Så småningom kommer nätverket även innefatta ovanliga tumörer i livmoder, livmoderhals och vulva. De ovanliga gynekologiska tumörerna utgör omkring 10 % av all gynekologisk cancer.

GTD är en graviditetsrelaterad åkomma, som förekommer i både premaligna och maligna former. Den premaligna formen uppstår i ca 1 på 1000 graviditeter, medan den maligna är betydligt mer ovanlig och beräknas drabba mellan 20 och 25 kvinnor i Sverige varje år. Från första juli 2020 bedrivs nationell högspecialiserad vård av kvinnor med GTD på Karolinska Universitetssjukhuset och kvinnor med svårbehandlad sjukdom diskuteras multinationellt inom ERN och andra existerande internationella nätverk för GTD. Det gör att kvinnor med GTD som behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset får tillgång till nya och uppdaterade behandlingar.

De övriga sällsynta gynekologiska tumörsjukdomarna rör icke-epiteliala äggstockstumörer, dvs tumörer som utgår från äggstockarnas geminalceller och stödjevävnad, liksom epitelial äggstockscancer med ovanlig vävnadstyp. Samtliga tumörformer kräver ett multidisciplinärt omhändertagande för tidig diagnostik och optimalt utfall. På Karolinska Universitetssjukhuset finns gynekologiska tumörkirurger och gynonkologer med stor erfarenhet av kirurgisk och onkologisk behandling av äggstockscancer. Det finns också möjlighet för patienterna att inkluderas i forskningsstudier och kliniska prövningar. Ovanliga och svårbehandlade fall diskuteras inom EURACAN för att patienten ska få tillgång till den bästa behandlingen.

Mer information

Nätverket mot gynekologisk cancer