Sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar

Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Agneta Rönnqvist, koordinator/kontaktsjuksköterska, Malign gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Epost: agneta.ronnqvist@sll.se. Tel: 08-517 789 19.
  • Ansvarig specialist: Ulrika Joneborg, medicine doktor och biträdande överläkare, Gynekologisk tumörkirurgi.

Mer om teamet

Kort om diagnosgruppen

Gruppen sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar innefattar gestationell trofoblastsjukdom (GTD) och alla ovanliga former av cancertumörer i äggstockar, livmoder, livmoderhals och vulva, vilket utgör omkring 10 % av all gynekologisk cancer. GTD är en graviditetsrelaterad åkomma, som förekommer i både premaligna och maligna former. Den premaligna formen uppstår i ca 1 på 1000 graviditeter, medan den maligna är betydligt mer ovanlig. Samtliga tumörformer kräver ett multidisciplinärt omhändertagande för tidig diagnostik och optimalt utfall.