Team för tromboembolisk sjukdom hos barn

Kontakt

Barnkoagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Tel: 08-51775120 

Mer om teamet

 

Kort om diagnosgruppen

Venös trombos förekommer hos cirka 1 av 100.000 barn. 10-30% av dessa patienter har även lungemboli. Sjukdomen är allvarlig och cirka 8% avlider som följd av sjukdomen. Den vanligaste riskfaktorn för trombos hos barn är central infarkt men flera andra riskfaktorer finns såsom ärftlig risk för trombossjukdom. Central sinovenös trombos drabbar cirka 0,7/100.000 barn och cirka 10% avlider. De flesta barnen överlever men upp till 30% kommer att ha sekvele efter genomgången sjukdom. Recidiv av sjukdomen förekommer i 3-8% av fallen och upp till 30% kan få posttrombotiskt syndrom med kvarstående komplikationer med smärta och svullnad mm i det drabbade området.