Team för solida extrakraniella tumörer

De solida extrakraniella tumördiagnoserna kräver ett nära samarbete mellan olika discipliner där barnen vårdas och behöver diskuteras i så kallade multidisciplinära konferenser där specialister inom barncancer, olika kirurgiska specialiteter, strålbehandling, patologi och röntgen närvarar. Familjer där ett barn drabbas av cancer behöver hjälp med krishantering samt stöd kring olika ekonomiska och praktiska frågor. Barn som drabbas av cancer har behov av långtidsuppföljning upp i vuxen ålder och ibland under hela vuxenlivet.


Teammedlemmar

Konsultsjuksköterska och kontaktperson

Ulrika Persson. Hanterar inledande information till familjer där ett barn drabbas av cancer samt håller i kontakt med förskola/skola och annan psykosocial uppföljning.
E-post: ulrika.l.persson@sll.se. Tel: 08-517 725 22

Barnonkologer Karolinska Solna

 • Tony Frisk, Överläkare
 • Fredrik Baecklund, Specialistläkare
 • Per Kogner, Professor
 • Niklas Pal, Patientflödeschef

Alla är diagnosansvariga för olika solida tumörer hos barn och sköter och koordinerar den onkologiska behandlingen. De är verksamma vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Barnonkolog Karolinska Huddinge

 • Mikael Sundin, Patientflödeschef. Ansvarig för autolog stamcellstransplantation av bland annat neuroblastom och Ewing sarkom. Verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Barnkirurger

 • Jakob Stenman, Patientflödeschef. Barnurolog som bland annat opererar njurtumörer, blåshalstumörer och neuroblastom.
 • Pär-Johan Svensson, Överläkare. Barnkirurg som bland annat opererar buktumörer och neuroblastom.

Båda verksamma vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Ögonläkare

 • Charlotta All-Eriksson, Överläkare
 • Lars Hjelmqvist, Docent, Överläkare
 • Stefan Seregard, Professor

Alla hanterar lokalterapi vid retinoblastom och är verksamma vid St Eriks ögonsjukhus.

Neuroradiologer, interventionister

 • Staffan Holmin, Professor
 • Michael Söderström, Docent, Överläkare

Båda ger behandling med intraarteriell cytostatika till barn med retinoblastom och är verksamma vid Neuroradiologiska sektionen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Strålbehandlingsläkare

 • Claes Mercke, Docent, Överläkare
 • Gun Wickart Johansson, Överläkare

Båda hanterar strålbehandling av barntumörer, inkluderande s.k. brachyterapi och MIBG-behandling. De är verksamma vid onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tumörortopeder

 • Otte Brosjö, Docent, Överläkare
 • Henrik Bauer, Professor
 • Asle Hesla, Specialistläkare

Alla opererar barn med skelettsarkom och är verksamma vid Sarkomcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Patientföreträdare

 • Catarina Asplund, Barncancerfonden Stockholm-Gotland