Expertteam för solida extrakraniella tumörer

Kontakt

Ulrika Persson, koordinator/konsultsjuksköterska för barn med cancer.
E-post: ulrika.l.persson@sll.se. Tel: 08-517 72522

Mer om teametKort om diagnosgruppen

I Sverige drabbas ca 350 barn per år av cancer. Barncancer består av många olika diagnoser som i sig är ovanliga. Ungefär en tredjedel av barnen som får cancer har leukemi, en tredjedel hjärntumörer och en tredjedel tumörer utanför centrala nervsystemet (solida extrakraniella tumörer). Vård av barn med cancer kräver ett utvecklat arbete mellan många olika specialister inom både barn- och vuxenvård. Eftersom sjukdomarna är ovanliga krävs också nationellt och internationellt samarbete vilket är praxis inom barncancervården sedan många år.