Team för pediatrisk njurtransplantation

Expertteam för njurtransplantation vid Karolinska

Karolinska är sedan många år det största centrat för pediatrisk (yngre än 16 år) njurtransplantation i Sverige, här utförs cirka 60% av alla operationer och en majoritet av de små barnen (yngre än7 år) transplanteras på Karolinska (70-75%). Sedan 1981 har 252 pediatriska njurtransplantationer utförts på Karolinska (median 8/år), cirka hälften har skett till barn <7 år.

Resultaten är goda, även vid en internationell jämförelse. Tio-års transplantatöverlevnaden är 80-90% och patientöverlevnaden >90% (2004-2014)
Aktiv forskning och utveckling ingår som en naturlig del i verksamheten och har gett upphov till ett stort antal publikationer och flera akademiska avhandlingar. Det Skandinaviska pediatriska njurtransplantationsregistret (NPRTSG) startades 1994 på Karolinska och här ligger det koordinerande huvudansvaret fortfarande kvar.

Teammedlemmar

Transplantationskirurgi
• Lars Wennberg, docent, överläkare
• John Sandberg, överläkare
• Johan Nordström, specialistläkare
• Torbjörn Lundgren, överläkare, med dr
• Helena Genberg, specialistläkare, med dr
• Helen Erlandsson, specialistläkare
• Anne-Karin Asperheim, koordinator
• Marita Blad, koordinator

Barnurologi/kirurgi
• Jakob Stenman, överläkare

Barnnefrologi
• Mia Herthelius, överläkare, med dr
• Kajsa Åsling, specialistläkare
• Rafael Krmar, överläkare, med dr

Njurmedicin
• Peter Barany, docent, överläkare
• Peter Stenvinkel, professor, överläkare

Klinisk Immunologi
• Dan Hauzenberger, docent, överläkare

Infektion
• Lisa Swartling, specialistläkare

Neonatologi
• Boubou Hallberg, överläkare

Anestesi, IVA
• Anna Januszkiewicz, överläkare, med dr

Patologi
• Annka Östman Wernersson, professor, överläkare
• Attila Szakos, bitr. överläkare

NPRTSG
• Marie Larsson, koordinator