Team för Pediatrisk njurtransplantation

Kontaktuppgifter

 • Kontaktperson: Anne-Karin Asperheim Sandberg, patientkoordinator, Transplantationskirurgiska kliniken F82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  E-post: anne.asperheim-sandberg@regionstockholm.se.
  Tel: 08-585 800 00, 073-699 94 60
 • Ansvarig specialist: Lars Wennberg, docent och överläkare, Transplantationskirurgiska kliniken F82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  E-post: lars.wennberg@regionstockholm.se.
  Tel: 08-5858 0000, 073-699 49 49
 • Ansvarig specialist: Peter Barany, docent och överläkare, Pediatrisk Nefrologi,
  Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  E-post: peter.barany@regionstockholm.se. Tel: 08-585 800 00, 073-699 47 30

Expertteamet för pediatrisk njurtransplantation är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för TRANSPLANT-CHILD 

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.  

För vårdgivare / remissförfarande  

Remisser skickas till Transplantationskirurgiska kliniken, F82, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Huddinge.

Kort om diagnosgruppen

Organtransplantation är idag ett av de viktigaste behandlingsalternativen för barn med allvarlig njursjukdom. På Karolinska utförs pediatrisk njurtransplantation inom ramen för Barntransplantationscentrum som tar emot patienter från hela landet. Pediatrisk organtransplantation är en utpräglat multidisciplinär uppgift med viktiga bidrag från ett stort antal olika specialiteter, funktioner och yrkeskategorier. Då antalet pediatriska organtransplantationer som utförs varje år i Sverige är litet så är centralisering av kompetens och nätverksbyggande avgörande för att kunna uppnå fullgoda resultat, tillräcklig säkerhet och för att möjliggöra forskning och utveckling inom området. Väl fungerande samverkan med barnens familjer och med ansvariga läkare på hemorten är av stor betydelse.

Mer information

Mer om teamet för sällsynta njursjukdomar