Team för pediatrisk levertransplantation

Expertteam för levertransplantation vid Karolinska

Karolinska utgör remissinstans för ca 2/3 av alla Sveriges barn med leversjukdom men tar även emot barn från Norden och Baltikum. Årligen remitteras totalt 100 allvarligt sjuka pediatriska leverpatienter till Karolinska varav omkring tio bedöms vara i behov av en levertransplantation. Sedan verksamheten startade 1984 har totalt 172 (1984-2015) levertransplantation utförts på Karolinska till barn under 18 år varav 110 till patienter under 8 år. Resultaten vid pediatrisk levertransplantation på Karolinska är i allmänhet goda med en tre-års patientöverlevnad på cirka 90% (2011 – 2015).

Verksamheten är aktiv inom forskning och utveckling och har levererat ett stort antal publikationer och akademiska avhandlingar. Via "Nordic Liver Pediatric Transplant Group" (NPLTG) inom Scandiatransplant finns ett nära samarbete med andra skandinaviska pediatriska levertransplantationsenheter. Inom NPLTG hanteras samarbetsfrågor och gemensamma vetenskapliga studier rörande pediatrisk levertransplantation. Resultaten registreras i det gemensamma Nordiska Levertransplantationsregistret.