Pediatrisk levertransplantation

Levertransplantation är livräddande behandling hos barn med terminal leversvikt till följd av akut eller kronisk leversjukdom, och hos barn med levercancer som inte kan opereras. Barnen återhämtar sig i allmänhet snabbt efter transplantationen och flertalet kan återgå till normala aktiviteter redan 6 månader efter transplantationen. Som vid all annan organtransplantation krävs livslång behandling med immunsuppression och regelbunden uppföljning. Ungefär hälften av levertransplantationerna till mindre barn (<8 år) utförs med en leverbit från en vuxen levande donator som oftast är en nära anhörig. Resterande mindre barn transplanteras med en leverbit från en vuxen avliden donator. Större barn får oftast en hel lever från en avliden donator.

Som vid andra transplantationer till barn är levertransplantation ett multidisciplinärt behandlingsområde som kräver mycket nära samarbete mellan transplantationskirurgi och barnhepatologi och övriga medicinska resurser inom anestesi och intensivvård, transplantationsimmunologi, infektionsmedicin, patologi och röntgen. Vid transplantation av leverbit från levande donator involveras också vuxenhepatologin i utredningen och uppföljningen av donatorn. Pediatrisk levertransplantation är ett mycket komplext och högspecialiserat kirurgiskt ingrepp som ställer stora krav på kirurgisk och anestesiologisk kompetens samt goda tekniska resurser. Vidare krävs god logistik och koordinering. Transplantation av en leverbit till barn från en levande donator innebär även att ett stort och komplicerat kirurgiskt ingrepp utföras parallellt på den vuxna donatorn.