Team för Pediatrisk levertransplantation

Kontaktuppgifter

  • Lars Wennberg, docent och överläkare, Transplantationskirurgiska kliniken F82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
    lars.wennberg@sll.se. Tel: 08-585 800 00, 073-699 49 49

Kort om diagnosgruppen

Organtransplantation är idag ett av de viktigaste behandlingsalternativen för barn med allvarlig leversjukdom. På Karolinska utförs pediatrisk levertransplantation inom ramen för Barntransplantationscentrum som tar emot patienter från hela landet. Pediatrisk organtransplantation är en utpräglat multidisciplinär uppgift med avgörande bidrag från ett stort antal olika specialiteter, funktioner och yrkeskategorier. Då antalet pediatriska organtransplantationer som utförs varje år i Sverige är litet så är centralisering av kompetens och nätverksbyggande väsentligt för att kunna uppnå fullgoda resultat och med tillräcklig säkerhet. Väl fungerande samverkan med barnens familjer och med ansvariga läkare på hemorten är av stor betydelse.

Mer om teamet för pediatrisk levertransplantation
Mer om pediatrisk levertransplantation