Team för osteogenesis imperfecta (OI)

OI-teamet är multidisciplinärt och består av barnneurolog, barnortoped, genetiker, barnradiolog, ortopedingenjör, sjukgymnast, arbetsterapeut, barnsjuksköterska, barnsköterska och barntandläkare. För varje barn utarbetas en individuell vårdplan där vård- och behandlingsförslag återförs muntligen och skriftligen till hemteamet. På begäran och vid behov kan delar av teamet samlas med kort varsel. Många ortopediska operationer utförs på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eftersom dessa operationer bör utföras av ortoped som är van vid både ingreppen och diagnosen.

Sedan 1991 har via OI-teamet ca 70 barn med OI med kotkompressioner (hoptryckta ryggkotor) fått behandling med intravenös infusion av pamidronat (ett bisfosfonat) som minskar skelettomsättningen och ger en ökad mineralisering av skelettet. Uppföljning har visat ökad bentäthet, mindre skelettsmärta och ofta förbättrad förflyttningsförmåga och tillväxt hos ryggkotorna.

OI-teamet har en unik rikstäckande erfarenhet av barn- och ungdomar med OI. Vi erbjuder bland annat följande:

1. Teambedömning vid misstänkt osteogenesis imperfecta/benskörhet
2. Läkarbedömning vid misstanke om osteogenesis imperfecta/benskörhet
3. Bifosfonatbehandling av barn med osteogenesis imperfecta/benskörhet
4. Bifosfonatbehandling av barn med osteoporos (oftast sekundär)


Kontakt

  • OI-teamet tel 08-517 77479
  • Ylva Beckman sjuksköterska/koordinator. ylva.beckman@sll.se
  • Eva Åström ansvarig läkare/Barnneurolog. eva.astrom@sll.se