Sällsynta njursjukdomar

Kontakt

  • Peter Bárány, docent och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge M99
    peter.barany@sll.se. Tel: 08-5858 0000, 073-699 4730
  • Maria Herthelius, docent och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B76
    maria.herthelius@sll.se. Tel: 08-5858 0000, 070-0021056


Mer om teametKort om diagnosgruppen

Sällsynta njursjukdomar utgör tillsammans en mycket stor andel av kroniska njursjukdomar (CKD) hos barn och uppskattningsvis ca 10 % hos vuxna med CKD. Tecken på njurskada kan upptäckas med enkla blod- och urinprover men tidigt i förloppet är sjukdomen ofta tyst utan tydliga symptom. Vid upptäckt behövs en utredning som omfattar utvidgade prover, bilddiagnostik och eventuellt vävnadsprov från njurarna. Flertalet kroniska njursjukdomar kräver livslång uppföljning av njurfunktion och andra värden hos njurmedicinsk specialist. Inom ramen för Europeiska referensnätverk (ERN) bildar vi nu vid Karolinska Universitetssjukhuset ett gemensamt expertteam för barn och vuxna med sällsynta njursjukdomar. Särskilt fokus har vi på sällsynta immunmedierade glomerulära sjukdomar, polycystisk njursjukdom och liknande tillstånd, medfödda njurmissbildningar, nedsatt njurfunktion hos barn inklusive dialysbehandling och njurtransplantation hos barn.

Mer information

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta diagnoser
Njurförbundet