Team för neurogen blåsrubbning

Kort om diagnosgruppen

Den vanligaste medfödda orsaken till neurologiskt orsakad inkontinens hos barn är ryggmärgsbråck. Men även andra ryggmärgsmissbildningar kan ge inkontinens. Bland förvärvade tillstånd kan nämnas cerebral pares, tumörer, trauma eller infektioner som drabbar hjärnan eller ryggmärgen.

Mer om teamet och diagnosgruppen