Team för missbildningar i nedre urinvägarna och njurdysplasi

Kontakt

  • Magdalena Boije, koordinator/ sjuksköterska barn- och ungdom, Mottagningen för barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Epost: magdalena.boije@sll.se.

Kort om diagnosgruppen

Urinvägarna bildas under fosterlivet mellan vecka 4-16. För att utvecklingen av njurarna och urinvägarna ska ske på ett normalt sätt krävs att det inte finns något som hindrar urinen att komma ut. Om det finns ett hinder kan detta leda till att urinvägarna ovanför hindret skadas. I de mest uttalade fallen, då ingen urin kan passera alls, leder detta till små mängder fostervatten som i sin tur leder dålig lungutveckling. I dessa fall överlever inte barnet efter födseln. I mildare fall kan det växande barnet utveckla dålig njurfunktion och få problem med urinvägarna i form av svårigheter att tömma urinblåsan, urininkontinens och infektioner. Då barn föds med felaktig eller dålig njurmognad (njurdysplasi) behöver barnet ibland både behandlas med läkemedel och kirurgi. Teamarbetet kring barnet syftar till att optimera funktionen i urinvägarna, med syfte att upprätthålla njurarnas funktion och förbättra funktionen i urinblåsan inför en eventuell njurtransplantation.