Teamet för Medfödda Metabola Sjukdomar hos Barn

vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Kontakt:

08-123 773 18

Läkare:

  • Thomas Lundqvist, bitr överläkare, teamansvarig
  • Svetlana Lajic, professor, överläkare
  • Anna Nordenström, professor, överläkare

Sjuksköterska:

  • Åsa Lavett
    E-post: asa.lavett@regionstockholm.se
  • Åsa Norlén
    E-post: asa.norlen@regionstockholm.se