Teamet för Medfödda Metabola Sjukdomar hos Vuxna

Läkare:

  • Mikael Oscarson, Med dr, specialistläkare,
    teamansvarig
    E-post: mikael.oscarson@regionstockholm.se
  • Eliane Sardh, med dr, överläkare
  • Daphne Vassiliou, specialistläkare

Sjuksköterska:

  • Susana Cortes Barra, sjuksköterska