Team för kombinerade anorektala och urologiska missbildningar

Kontaktuppgifter

 • Kontaktperson tarmterapi:
  Helena Wigander, Omvårdnadschef, Med dr, barnkirurgi, tarmterapimottagningen, Karolinska Solna. 
  E-post: helena.wigander@regionstockholm.se

 • Kontaktperson uroterapi :
  Magdalena Boije, koordinator/ sjuksköterska barn- och ungdom, Mottagningen för barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
  E-post: magdalena.boije@regionstockholm.se  

 • Ansvariga specialister :
  Tomas Wester, professor, överläkare barnkirurgi,
  E-post: tomas.wester@regionstockholm.se;
  Anna Gunnarsdottir, överläkare barnkirurgi,
  E-post: anna.gunnarsdottir@regionstockholm.se;
  Gundela Holmdahl, överläkare barnurologi,
  E-post: gundela.holmdahl@regionstockholm.se

Team för kombinerade anorektala och urologiska missbildningar är en del av Europeiska referensnätverket (ERN) för eUROGEN 

För vårdgivare / remissförfarande 

Remisser skickas till:

Barnkirurgmottagning 2, Karolinska vägen 37, QB:23, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm. 

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare. 

Kort om diagnosgruppen

Diagnosgruppen inkluderar kloakmissbildningar, kloakexstrofi och andra anorektala missbildningar. Dessa sjukdomsgrupper innebär att barnet föds med en felaktig utveckling av ändtarmen, könsorgan och urinvägar i olika kombinationer och svårighetsgrad. Ibland har barnet även en defekt slutning av nedre delen av ryggmärgskanalen med påverkan på nerverna till lilla bäckenet. I teamet ingår experter för kirurgisk och funktionell behandling av de organ som ingår i missbildningen.

Mer om diagnosgruppen

Om teamet

Teamarbetet leds av koordinatorer vid kolorektalt centrum som är ackrediterat enligt internationella normer för sjukvård, forskning, utveckling och undervisning sedan 2010 (ISO 9001:2008). Patienterna sköts av ett multidisciplinärt team bestående av barnkirurg, barnurolog, tarmterapeut och uroterapeut. Vid behov konsulteras andra specialister. I tonåren är det mycket viktigt att patienterna får kontakt med kolorektalkirurg och vid urologiska och/eller gynekologiska problem med urolog/gynekolog. 

Mer information

ILCO - Tarm- uro- och stomiförbundet